Április 1-én- JÉZUS KRISZTUS TÖRTÉNETE ÚJ NÉZŐPONTBÓL.
JÉZUS KRISZTUST NÉMETEK ÖLTÉK MEG.

Bethlehem, március 29-én (HCP):

A magas rangú papság rabbinikai jelentése szerint és a keresztények jeruzsálemi húsvéti menete előtt a következő sürgős jelentést tudatták a keresztény világgal. Ez a megrendítő jelentést a Vatikánnak továbbították, és nem hivatalosan állást foglalt vele kapcsolatban. Mi már régen tudtuk ezt. Most kiderült a titok.

Zsidó tudósok egy csoportja, melyet Prof. Goldhaken vezet (ismertek könyvei a német történelemről, mint : HOGYAN TALÁLJUNK MEG ÉS IRTSUNK KI EGY NÉMET GÉNT) megvizsgálta a legutóbbi archeológiai ásatásokat Jeruzsálem mellett, ahol új házakat építettek és azt kiáltotta, hogy a történelmet újra kell írni. A legkisebb kételyt kizáróan bebizonyította, hogy Jézus Krisztust nem zsidók vádolták és ölték meg, nem, az ősi német faj volt az, aki őt a keresztre feszítette.

Goldhaken, aki kimutatta azt, amit ő a föld legnagyobb csalásának nevez, és bemutatta a TV-n és könyvet is írt róla. Már a videó kazettát is meg lehet rendelni. Iratai bebizonyítják, hogy egy német törzs élt Palesztinában, amely visszautasította hogy Józsefet és Máriát beengedje. Német rendelet parancsolta meg minden csecsemő megölését és megégetését azokon a területeken (ennek megdönthetetlen írásos bizonyítéka van). Egy német kerületi ügyész rendelte el a Jézus család kiűzését és a mítoszi Júdás sem volt zsidó, hanem német agitátor. Más szavakkal Jézus keresztre feszítése német összeesküvés volt csak azért, hogy ezzel örökké a zsidókat vádolhassák.

A gonosz német gén feszítette Jézust a keresztre. Kártérítést követelünk ezért a csalásért, mondta Goldhaken szóvivője, és azonnal követeljük egy keresztelési alap fölállítását, amely minket kell hogy a 2000 éves rágalmazásért kárpótoljon.

Német források a követségből arról informálták az izraelieket, hogy megvizsgálják ezt az új követelést, amely korrektnek tűnik, és a német szóvivő azt mondta: "annyit kell tennünk, hogy meg kell állapítanunk a fizetendő DM összeget." Helmut Kohlt értesítették, és azt mondta, hogy ez a követelés előnyben részesítendő, és ha szükséges, tovább nyirbáljuk a szociális juttatásainkat. Tel Aviv válasza így hangzott: "Öröm olyan emberrel tárgyalni, mint Helmut Kohl.". Ezt követő jeruzsálemi látogatásakor Kohlt a B'nai B'rith egy másik aranyérmére terjesztették elő.

(c) 1997 továbbította a Hebrew Controlled Press (HCP)