ZSIDÓ PIRAMISOK.
(c) Héberek által irányított sajtó., 1997.

Jeruzsálem: Ősi történelmi iratokat találtak izraeli történészek a Közel keleten és különösen Jeruzsálem környékén, amikor az Ószövetség bárkáját keresték.

Mr. Maxwell Cohen főtörténész szerint, aki "6 millió ok arra, hogy megsértsük a nemzetközi jogot" rendkívül sikeres könyv írója, ezek a történeti dokumentumok jelentősebbek a Holt tengeri tekercseknél is.

Cohen úr lelkesen felet a kérdésekre, mondván: "Ezek az iratok megmutatják, hogy a héberek sokkal jelentősebb szerepet játszottak a történelemben mint eddig gondoltuk." "Például" - így Cohen úr, "Jól ismert tény, hogy a zsidók Egyiptomban voltak, amikor a piramisokat építették, és hogy a világnak ezeket a csodáit zsidók tervezték és építették, amit az újonnan fölfedezett iratok bebizonyítanak."

Ez a lelet jelentős ismert zsidó csoportok szerint, mert ez azt jelenti, hogy zsidók ma a azoktól turistáktól külön belépési díjat szedhetnek, akik a piramisokat Egyiptomban megtekintik. Izrael miniszterelnöke gyorsan kimutatta, hogy ezeket a bevételeket nem fogják a megszállt palesztin területeken új települések céljára fordítani.

A sajtókonferencia olajozottan folyt, amíg egy revizionista meg nem szakította Cohen urat és azt akarta tudni, hogy ha tényleg zsidók tervezték és építették a piramisokat, akkor ma miért nem építenek a zsidók piramisokat. Cohen úr, aki visszautasította a vitatkozást a témáról, egyszerűen nem vette figyelembe a kérdést.

A továbbiakban Cohen úr folytatta annak magyarázatát, hogy hány további világcsodát terveztek és építettek zsidók és hogy Izraelnek joga van ezekből is bevételekre, mert a most fölfedezett iratok azt is megmutatják, hogy a piramisokat nagy részben héber rabszolgák építették.

"Őseink azért haltak meg, hogy megépítsék a piramisokat és a piramisok arra emlékeztetnek bennünket, ami akkor történt." tette hozzá Cohen úr, "Ezek a piramisok halott zsidók becsületét sértik." Az ismert zsidók nem követelték tovább, hogy rombolják le a piramisokat, de Cohen úr hangsúlyozta: "A zsidók kihasználása a piramisok építésének korában mutatja, hogy hogyan zsákmányolták a körülöttük élők mindig is ki a zsidókat. Úgy gondoljuk, hogy jogunk van anyagi juttatásokra akkor is, ha a piramisok 3000 évesek."

A következő hónapban kezdődnek a tárgyalások Egyiptommal az US közvetítő, Mr. Greenspoonfed szerint.

(c) Héberek által irányított sajtó., 1997.