A (c) héberek irányította sajtó vidám oldala.
SOSE HIGGY EGY RABBINAK

Egy arab több héten át ment a sivatagban anélkül, hogy vízre talált volna. még a tevéje is szomjan halt. Már csak mászni tudott a forró homokban, szinte biztos volt abban, hogy az utolsót rúgja, amikor hirtelen egy csillogó tárgyat vett észre, amely a homokba volt szúrva néhány méterrel előtte. Odakúszott a tárgyhoz, kihúzta a homokból, és fölfedezte, hogy az egy Manischevitz borosüveg volt. Úgy tűnt, hogy még egy pár csöpp van az üveg alján, ezért kinyitotta azt, és egy szellem ugrott ki belőle!

De ez nem volt egy normális szellem. Ez a szellem egy haszidi rabbi volt, fekete alpakka kabátba öltözve, fekete kalappal, pajesszal, természetes szakállal és bajusszal, mosdatlan, büdös és hatalmas szemita orral.

"Nos, gyerekem" mondta a szellem erős jiddis akcentussal "tudod hogy működik a dolog. Mint mindig, három kívánságod van."

"Ismerem a fajtádat, nem hiszek neked" mondja az arab. "És egy haszidi szellemnek még kevésbé hiszek,"

"Mit veszíthetsz? Hiszen egyébként is haldokolsz már!"

Az arab utánagondol egy percig és úgy dönt, hogy a szellemnek igaza van. "Rendben van, azt kívánom, hogy itt egy buja oázis van sok étellel és itallal."

***CSIRIBÍ***

Az arab egy olyan gyönyörű oázisban van, amilyet még sohasem látott. Boroskancsók és étellel rakott tálcák veszik körül.

"Nos, gyermekem, mi a második kívánságod?"

"Második kívánságom az, hogy legyek gazdagabb annál is, mint azt valaha is álmodtam."

***CSIRIBÍ***

Az arab körül kincses ládák sorakoznak tele ritka aranyérmékkel és értékes ékkövekkel.

"Nos, gyermekem, már csak egy kívánságod van. Jól teszed, ha jóra gondolsz!

Néhány percnyi gondolkodás után az arab ezt mondja: "Azt kívánom, hogy fehér legyek és egy szép asszony legyen
körülöttem."

***CSIRIBÍ***

Az arab tamponná változott.

A történet tanulsága: Ha rabbikkal üzletelsz, legyen mindig egy zsineg kéznél.