A Talmud: A zsidó uralkodni akarás gyűlöletetterjesztő irodalomának bemutatása.

héber Talmud

A Talmud a zsidóság legszentebb könyve (Valójában egy könyvgyűjtemény). Elsőbbséget élvez az Ótestamentum fölött a zsidóknál. Maga a Talmud bizonyítja ezt, Erubin 21b, (Soncino kiadás): " Fiam, az Írások szövegeinek tanulmányozására fordíts több figyelmet, mint a Tóra (Ótestamentum) szövegeire.
A Tóra elsőbbsége a Biblia fölött Izrael államban is látható a fekete etiópiai zsidók esete kapcsán. Az Etiópiaiak nagyon jól ismerik az Ótestamentumot. Mivel azonban vallásuk olyan ősi, még az írások (A Talmud) megszületése előtti időkből származik, amelyet ők nem ismernek. A NewYork Times 1992 szeptember 4-i kiadása szerint, 4. oldal: "A probláma ott van, hogy az etiópiai zsidó hagyomány nem megy tovább mint a Biblia vagy a Tóra. A később előállt Talmud és más kommentárok a modern hagyományok értelmében sohasem jutottak el hozzájuk"

Mivel nekik nincs kapcsolatuk a Talmudi hagyományokkal, a fekete etiópiai zsidókat diszkriminálják, és a cionisták megtiltották nekik, hogy házasságokat kössenek meg, temetéseket bonyolítsanak és egyéb hasonló szolgáltatásokat végezzenek.
Joseph D. Soloveitchik rabbi a huszadik század egyik legbefolyásosabb rabbijaként van számontartva, az ortodox zsidóság nem vitatott vezetője és a fő nemzetközi tekintély a halakha (zsidó vallási szabályzat) terén. Soloveitchik tanított és avatott föl több mint 2000 rabbit, egy egész generációját a zsidó vezetőségnek.

A NY Times vallásriportere, Ari Goldman a rabbi fennhatóságának alapját: "Soloveitchik egy sor kitűnő talmudtanító hagyományait követi. .. 20-as éveinek elejéig szinte kizárólag a Talmud tanulmányozásának szentelte magát. A Yeshiva Egyetem Elchanan Teológiai Szemináriumát látogatta, ahol a legjobb talmudtanuló volt. Megkapta a Leib Merkin Talmudprofesszor címét.. Egy asztal előtt ülve keresztbe vetett lábakkal és a kezében a Talmud egyik nyitott kötetét tartva. (N.Y. Times, , 1993 április 10-én , 38. oldal)

Goldman sehol sem hivatkozik Soloveitchik, a zsidó jog vezető zsidójogi tekintélyének a bibliatudására.

A rabbi hírnevének minden része a Talmud ismeretéből ered. A másféle ismeretek nyilvánvalóan másodlagosak. Nagybritannia Zsidó Krónikája 1993 március 16-án azt állítja, hogy a vallásiskolában (jesiva) a zsidók magukat teljesen a Talmud tanulmányozásának szentelik kizárva minden mást.

A Talmud hatálytalanítja a bibliát.
A zsidó írások azt állítják, hogy a Talmud részben azoknak a hagyományoknak a gyűjteménye amelyeket Mózes adott nekik szóbeli formában. Jézus idejében ezt még nem írták le. Krisztus elítélte a Misnah (a korai Talmud) tanításait és azokat, akik azt tanították. (írások és farizeusok), mivel a Talmud hatálytalanítja a Szent Bibliát.

Shmuel Safrai a Bölcsek Irodalmában (64. oldal) kimutatja, hogy a Talmud Gittin értekezése, a Talmud hatálytalanítja a Biblia tanítását a pénzkölcsönzésről. "Hillel elrendelte a világ jobbafordulásának legendáját. A legenda egy jogi elképzelés amelynek alapján bűnöket a szabbatikus év után össze lehet gyűjteni és igy Hillel szándéka az volt, hogy legyőzze a pénzkölcsönzők félelmét attól, hogy elvesztik pénzüket."

Jézus Krisztus híres figyelmeztetése arról a hagyományról, hogy vannak emberek, akik az Szentírást nem követik (Mark 7:1-13), valójában direkt utalás a Talmudra, vagy még precízebben, első részének elődjére, a Misnáhra, amely Krisztus életében már létezett szóbeli formában, mielőtt leírták volna. Mark 7-ik fejezete 1-től tizenharmadik verse kimondja, hogy Urunk elítélte a Misnahot.

Sajnos napjaink feneketlen tudatlansága, az elterjedt zsidó-keresztény írásmód azt sugallja, hogy a zsidóság alapműve az Ótestamentum. De ez nincs így. A farizeusok a rabbik parancsait tanítják vallási dogmaként, nem Istenéit.

A Biblia Talmudi kommentárjai az ő fő törvényeik, nem maga a Biblia. Ez a kommentár valójában érvényteleníti Isten törvényeit, nemhogy érvényben tartaná őket. Mint talmudtanítványok tudjuk, hogy ez így van.

Hyam Maccoby, zsidó tudós, a Talmud a bíróság előtt c. művében idézi Yehiel ben Joseph rabbit: "Továbbá a Talmud nélkül nem tudnánk a Biblia részeit megérteni.. Isten a Bölcseknek kölcsönözte a tekintélyét és a hagyomány épp annyira szükséges mint a Szentírás. A Bölcsek saját törvényeket is hoztak.. Valaki aki nem tanulmányozza a Talmudot, az nem képes a Szentírás megértésére.

Létezik egy kis zsidó szekta, akik távoltartják maguktól a Talmudot és a Szentíráshoz tartják magukat. Ők a Karaiták, egy csoport, amelyet az ortodox zsidó rabbinátus a legjobban gyűlölt és komolyan üldözött.

A Misnahhoz a rabbik később a Gemarát adták hozzá (Rabbinikai kommentárok). Ezek együtt alkotják a Talmudot. Két változata van, a Jeruzsálemi Talmud és a Babiloni Talmud.

A Babilóniai Talmudot tekintik ma az irányadó változatnak: "A Babilóniai Talmud tekintélye nagyobb mint a Jeruzsálemi Talmudé. Kétség esetén a Babilóniai dönt." (R.C. Musaph-Andriesse, A Tórától a Kabbaláig, bevezető a zsidóság írásaiba, 40. oldal)

Ez a tanulmány a zsidók által elismert Babiloni Talmudra alapul. Itt mi nyilvánosságra hozzuk a Talmud hiteles szavait. Kérjük nézze meg őket ott.

A következő cáfolhatatlan dokumentációt abban a reményben tesszük közre, hogy az felszabadít minden embert, zsidókat is beleértve a Talmudi gyűlöletirodalom romboló csalásaitól, amely az ortodox és a hasszidi zsidók kézikönyve mindenütt a világon.

A zsidó felsőbbrendűségnek a Talmudi gyűlöletirodalomban való hirdetése a történelem során rengeteg szenvedést okozott és most, az elfoglalt Palesztínában arra használják, hogy a Palesztin civil lakosságon elkövetett tömeggyilkosságokat igazolják vele. A Talmud ugyanis minden nemzsidóról (gójról) azt állítja, hogy azok nem emberek, hanem állatok.

A zsidó Talmud néhány tanítása. Erubin 21b Aki nem engedelmeskedik a rabbinak, az halált érdemel és a pokolban forró ürülékben fog főni.
Moed Kattan 17a. Ha egy zsidó kísértést érez arra, hogy valami rosszat cselekedjen, akkor menjen egy olyan városba, ahol őt nem ismerik és tegye ott a rosszat.

Egy zsidó megütése az ugyanaz mint Isten megütése. Sanhedrin 58b. Ha egy gój megüt egy zsidót, azt meg kell ölni.

Gójok becsapása OK.
Sanhedrin 57a. Egy zsidó nem köteles egy gój ("Cuthean") munkáját megfizetni.

A zsidóknak felsőbbrendű jogi státuszuk van. Baba Kamma 37b . "Ha egy zsidó megsebesíti egy Kánaáni ökrét, akkor nem tartozik semmivel. Ha ha egy Kánaáni sebesíti meg egy zsidó ökrét, akkor az ökör értékét meg kell fizetnie."

A zsidók lophatnak nemzsidóktól.
Baba Mezia 24a . Ha egy zsidó talál egy tárgyat, amelyet egy gój ("pogány") veszített el, akkor azt nem kell visszaadnia.(Ez a Baba Kamma 113b is alátámasztja). Sanhedrin 76a. Isten nem fog megkímélni egy olyan zsidót, aki lányát egy idős emberhez adja, gyermekkorú fiának feleséget keres vagy visszaad egy talált tárgyat egy Cutheannak..."

A zsidók kirabolhatnak és megölhetnek nemzsidókat. Sanhedrin 76a. Ha egy zsidó megöl egy gójt ("Cuthean"), akkor őt nem büntetik halállal. Amit egy zsidó egy gójtól ellop, azt megtarthatja.
Baba Kamma 37b A gójokat törvény nem védi és Isten a pénzüket "Izraelnek szánta".

A zsidók hazudhatnak nemzsidóknak.
Baba Kamma 113a Zsidók hazudhatnak ("csalhatnak") hogy egy gójt rászedjenek.

A nemzsidó gyermekek nem emberek
Yebamoth 98a. Minden gój gyermek állat.
Abodah Zarah 36b. gój lányok születésüktől tisztátlanok. Abodah Zarah 22a-22b. gójok előnyben részesítik a tehenekkel való közösülést.

Szűz Mária elleni sértések.
Sanhedrin 106a. Az mondja, Jézus anyja egy kurva volt: "Ö, aki hercegektől és kormányzóktól származott, ácsok kurvája volt. A soncino kiadás Shabbath 104b lábjegyzete azt állítja, hogy a Talmud cenzúrázatlan szövegében az áll írva, hogy Jézus édesanyja "Mirjam a fodrász"-nak sok férfival volt viszonya.

Káröröm, mert Krisztus fiatalon halt meg. Sanhedrin 106 kárörömének ad kifejezést, mert Krisztus fiatalon halt meg:" Hallottad, mennyi idős volt Balaam (Jézus)? - azt felelte: Igazából azt nem állapították meg, de mivel az áll a Szentírásban, hogy gonosz és álnok emberek életük felét sem érjék meg, ebből az következik, hogy 33 vagy 34 éves volt."

Jézus a Talmudban:
Borzalmas Istenkáromlás Jézus Krisztus ellen. Gittin 57a Azt állítja, hogy Jézus a pokolban van és forró ürülékben főzik. Sanhedrin 43a. Azt mondja, hogy Jezust (Yeshu és Soncino lábjegyzetében a "Názáreti") azért végezték ki mert boszorkány volt. "Azt tanítják, hogy Jézust húsvét előestéjén fölakasztották és 40 nappal azelőtt ezt a kiáltványt adták ki: Jézust halálra kell kövezni, mivel boszorkány volt és az embereket bálványimádásra szólította föl...Egy csábító volt és ezért nem szabad sem sajnálni sem megbocsájtani neki."
Kallah 51a: "Az idősek a kapuban ültek amikor két fiatal fiú ment el előttük. Az egyiknek a feje be volt takarva, a másik fedetlen fővel ment. Amelyik fedetlen fővel ment, arra Eliezer rabbi azt mondta, hogy fattyú. Joshua rabbi hozzátette, hogy egy tisztátlan nő fia (olyan nő, aki a menstruáció alatt fogant meg, "niddah"). Akiba rabbi azt mondta, hogy mind fattyú, mind egy niddah fia.

Azt mondták: Miért mondasz ellent kollégáid véleményének? Azt felelte: Be fogom bizonyítani. Elment a fiú anyjához és a piacon találta amint babot árult. Azt mondta neki: Lányom, ha meg válaszolod a kérdésemet, az örök életet adom neked. Az asszony azt mondta: Esküdj meg rá.
Akiba rabbi szája kimondta az esküt, de szívében visszavonta. Igy szólt a rabbi: Mi a fiad állapota? Azt asszony azt felelte: Amikor a hálószobába léptem, éppen menstruáltam és a férjem nem nyúlt hozzám. De legjobb barátom közösült velem és így született ez a fiam. Következésképpen a fiú fattyú volt és egy niddah fia.
Kinyilatkoztattuk: Legyen áldott Izrael Istene aki ezt a titkot Akiba Rabbinak felfedte.

Ahhoz a témához, hogy Isten megjutalmazza az ügyesen hazudókat, az előző Talmudi vita ténylegesen Jézus Krisztusról folyik. (A fattyúról, aki a fedetlen fővel jár és a menstruáció tisztátalanságában fogamzott). A fiu házasságtörő anyja ebben a történetben Krisztus anyja, Szűz Mária (néha Mirjamnak nevezik és a Talmudban Mirjamnak, a fodrásznak).

A Talmudi törvények teljes szövege, Maimonidész Misnah Torája -- nemcsak hogy bővelkedik durva támadásokban a gójok ellen, hanem közvetlen támadásokban is a kereszténység és Jézus ellen (akinek a nevéhez az író ájtatosan hozzáadja: A gonosz neve pusztuljon.)- Dr. Israel Shahak Zsidó történet, zsidó vallás, 21. oldal.

A Talmudban kevés közvetlen utalás van Jézusra.. Ezek az utalások biztosan nem hízelgőek. Ahhoz nemigen fér kétség, hogy a húsvét előestéjén elvégzett kivégzés Jézus Krisztusra utal. Az a rész, amely Jézus bühődéséről számol be a pokolban, az is Jézus Krisztusról szól. Ez egy keresztényellenes vita Kr.u. 70-ből. -Hyam Maccoby, Júdaizmus a törvény előtt, 26-27 o.

A Talmud szerint Krisztust egy rabbinikus törvényszék ítélte el bálványimádás, más zsidók felbújtása bálványimádásra és a rabbi tekintélyenek semmibe vevése miatt.Minden klasszikus zsidó forrás örömmel veszi magára ezért a felelősséget. A Talmudi jelentésben a Rómaiakat meg sem említik.

A népszerűbb források - amelyeket azért komolyan vettek- olyanok mint a hírhedt Toldot, még rosszabbak és a fenti bűnök mellett még boszorkányerővel is vádolják, Jézus neve a zsidók szemében mindannak a szimbóluma, ami elítélendő és az a népszerű hagyomány még ma is él.

Jézus nevének a héber formája - Yeshu- úgy volt értelmezve, mint a gonosz szóval egyjelentésű szó. 'neve és emléke tűnjön el', amely az gyalázkodásnak egy különös formája. Valójában az anticionista ortodox zsidók úgy emlegetik Herzlt, mint 'Herzl Jézus', és találtam olyan vallásos cionista írásokat, amelyek olyan kifejezéseket írnak le mint 'Nasszer Jézus' vagy 'Arafat Jézus' . Dr. Israel Shahak Zsidó történet, zsidó vallás, 98-98 és 118. oldal.

A Talmud támadja a keresztényeket és a keresztény könyveket. Rosh Hashanah 17a Keresztények és mások, akik elutasítják a Talmudot, a pokolba kerülnek és örökké ott bünhődnek.
Sanhedrin 90a. Akik az Új Testamentumot olvassák ("nem elismert könyveket"), azok a világon sehova sem mehetnek.
Shabbath 116a. A zsidóknak el kell a keresztények könyveit pusztítani (azaz az Új Testamentumot). Dr. Israel Shahak a Héber egyetemről azt jelenti, hogy Izraeliek 1980 március 23-án az elfoglalt Palesztínában Új Testamentumok százait égették el.

A Talmud beteg és őrült tanításai.
Gittin 69a. Húsa gyógyítására egy zsidónak olyan port kell venni, ami egy külső illemhely árnyékában van, azt mézzel bekenni és megenni.
Shabbath 41a. Megadja annak a szabályait, hogy hogyan kell szent módon vizelni. Yebamoth 63a. Azt állítja, hogy Ádám a paradicsomban állatokkal közösült. Yebamoth 63a. Kinyilvánítja, hogy valamennyi foglalkozás közül a földművelés a legalacsonyabbrendű. Sanhedrin 55b. Egy zsidó elvehet egy három éves kislányt feleségül (pontosan 3 éves és egy napost) Sanhedrin 55b. Egy zsidó nemi kapcsolatot tarthat fönn egy gyermekkel ha a gyermek kilenc évnél fiatalabb. Kethuboth 11b. "Ha egy felnőtt ember egy kislánnyal közösül, az nem büntetendő." Yebamoth 59b. Egy nőt, aki vadállattal közösült, elvehet egy zsidó pap feleségül. Egy nőt, aki démonnal közösült, szintén elvehet egy zsidó pap feleségül. Abodah Zarah 17a. Azt állítja, hogy a világon nincs olyan kurva, akivel a Talmudi monda Eleazae rabbija ne közösült volna.
Hagigah 27a. Azt állitja, hogy egy rabbi sohasem kerül a pokolra. Baba Mezia 59b Egy rabbi vitázik Istennel és legyőzi őt. Isten megengedi, hogy a rabbi győzzön. Gittin 70a. A rabbik azt tanították: "Az a férfi, aki nyitott illemhelyről jön, annak legalább egy mérföldnyit kell mennie mielőtt nemi közösülést folytat, mivel a nyitott illemhely démona követi őt. Ha mégis közösül, a gyerekei epilepsziások lesznek."
Gittin 69b. A mellhártyagyulladás gyógyítására a zsidó egy fehér kutya ürülékét balzsammal kell hogy keverje, de ha lehet ne egye meg a kutya ürülékét, mert attól elveszti a végtagjait. Pesahim 11a. Tilos az, hogy két férfi között mentükben kutyák, asszonyok vagy pálmafák legyenek, mások sem sétálhatnak kutyák, asszonyok vagy pálmafák között. Ha az asszonyok éppen menstruálnak vagy az útkereszteződésben ülnek, az különösen veszélyes. Menahoth 43b-44a. Egy zsidó férfi köteles minden nap a következő hálaimát elmondani: Köszönöm uram, hogy nem lettem gój, asszony vagy rabszolga.

A római holokauszt hihetetlen történetei. Íme két korai 'holokauszt' történet a Talmudból:
Gittin 57b. Azt állítja, hogy négy milliárd zsidót öltek meg a rómaiak Bethar városában. Gittin 58a azt állítja, hogy a rómaiak 16 millió zsidógyereket papírtekercsekbe csomagoltak és elégettek. (Az ősi demográfia kimutatja, hogy akkor nem volt az egész világon 16 millió zsidó, sokkal kevesebb mint 16 millió zsidó gyerek vagy négy milliárd zsidó.)

Egy leleplező engedély.
Abodah Zarah 70a.Megkérdezik a rabbit hogy Pumbedihában lopott bor használható-e, ha azt megszentségtelenítették, mert a tolvajok lehettek gójok is. (Ha egy gój bort megérint, akkor az tisztátlan lesz). A zsidó azt mondja, hogy a bort fogyaszthatják zsidók, mert Pumbedihában a tolvajok többsége zsidó. (Szintén Gemara Rosh Hasanah 25b.)

Farizeus szertartások Erubin 21b. "Akiba rabbi azt mondta neki: Adj egy kis vizet hogy megmossam a kezemet. A másik azt mondta: Ez nem ivóvíz. Megteszi arra, hogy megmosd benne a kezedet? Az előző azt felelte: Mit tehetnék, ha a rabbik szavának figyelmen kívül hagyása miatt halálbüntetést kaphatok? Jobb ha meghalok mintha kollégáim tanítását nem követem." [Ezt a rituális kézmosást ítélte el Jézus, Máté 15: 1-9-ben].

A Talmud népirtásra szólít fel. Kis értekezések.
Soferim 15, 10. szabály. Rabbis Simon ben Yohai a következőt mondta:"Tob shebe goyyim harog ", (azaz a gójok legjobbjait is meg kell ölnötök.)
Ez az eredeti babilóniai Talmud eredeti héber része, ahogy 1907-ben a zsidó enciklopédia idézi Funk és Wagnalls kiadásában Isidor Singer összeállításában, a gójok címszó alatt (617. oldal)

Ezt az eredeti Talmud részletet a fordításban elrejtették.A zsidó enciklopédia azt mondja, hogy " a különböző változatokban az 'az egyiptomiak legjobbjait ' szövegváltozatot használták. A Soncinó változatban a 'a pogányok legjobbjait' fordul elő. (Kis értekezések., Soferim 41 a-b).

Az Izraeliek évente résztvesznek egy zarándoklaton Simon ben Yohai sírjához, hogy ennek a rabbinak tisztelegjenek, aki a nemzsidók kiirtását javasolta (Jewish Press = Zsidó Sajtó, 1989 június 9, 56B. oldal).

1994 február 25-én, purimkor az izraeli zsidó tiszt, Baruch Goldstein, egy ortodox zsidó Brooklynból lemészárolt 40 palesztin civilt, köztük gyerekeket, amíg a mecsetben térdeltek és imádkoztak.Goldstein a néhai brooklyni rabbi, Meir Kahane tanítványa volt, aki a CBS hírekben elmondta, hogy az arabok kutyák ahogy a Talmudban írva van.

A Jeruzsálemi Egyetemen Ehud Sprinzak professzor így írta le Goldstein és Kahane életfelfogását: "Azt hiszik, hogy az Isten akarata, hogy ők gójok ellen erőszakot követnek el, ahol gój a héber szó a nemzsidóra. " (NY Daily News, 1994 február . 26, 5. oldal).

Yitzhak Ginsburg rabbi elmondta: "Észre kell vennünk, hogy a zsidók és a gójok vére nem ugyanaz a dolog." (NY Times, 1989 június 6, 5. oldal).

Yaacov Perrin rabbi ezt mondta: "Egy millió arab nem ér fel egy zsidó körmével".(NY Daily News, 1994 február 28, 6. oldal).

Talmudi dogma: A nemzsidók nem emberek. A Talmud kifejezetten meghatározza, hogy mindazok, akik nem zsidók, azok nem emberek hanem állatok, és különösen hangsúlyozza, hogy a gójok nem származnak Ádámtól. Néhány részt mutatunk be erről a témáról.

Kerthoth 6b. A felszentelési olaj használata. Rabbijain azt tanították: Aki a felszentelési olajat jószágra vagy munkaeszközökre önti, az nem bűnös. Aki azt gójokra vagy halottakra önti, az nem bűnös. A jószágra vagy munkaeszközekre vonatkozó szabály helyes, mert az van írva: "Az emberi (héberül ember = Adam) húsra ne öntsük [Exodus 30:32]; jószág vagy munkaeszköz nem ember [Adam].

"Szintén a halált illetően [érthető] hogy az kivétel, mert a halál után a testet holttestnek hívják és nem embernek [Adam]. De miért van a kivétel a gójok esetére; ők nem esnek az ember kategóriába? Nem, mert az van írva: 'Ti birkáim, legelőm birkái emberek vagytok [Adam] (Ezekiel 34:31). Titeket embernek [Adam] hívlak, de a gójokat nem hívják embernek [Adam].' "

Az előző részletben a rabbik a mózesi törvényt vitatják meg, amely megtiltja a felszentelő olaj emberekre kenését. A vitában a rabbik álláspontja az, hogy a felszentelő olajat lehet gójokra kenni, mivel azok nem emberek. [szószerint: Adam].

Yebamoth 61a: Azt tanították: Igy R. Simeon ben Yohai azt állította [61a] hogy a gójok sírjai a vallás szerint nem tisztátalanok egy ohelre (aki a sír mellett áll vagy ráhajol), mert azt mondja: "és ti, birkáim, legelőm birkaai emberek vagytok [Adam] (Ezekiel 34:31). Titeket embernek [Adam] hívnak, de a bálványimádók nem emberek [Adam].

A Mózesi törvény azt mondja, hogy egy emberi holttest vagy egy sír érintése tisztátlanná teszi azt, aki megérinti azt. De itt a Talmud azt tanítja, hogy ha egy zsidó egy gój sírját megérinti, az nem lesz attól tisztátlan, mivel a gójok nem emberek [Adam].

Baba Mezia 114b: "[Rabbah] azt mondta neki: Nem vagy pap? Miért állsz a temetőben? Azt felelte: A mester nem tanulta a tisztaság szabályait? Mert ott azt tanítják: R. Simeon ben Yohai azt mondta: A gójok sírjai nem tesznek tisztátalanná, mert az áll az írásban: 'Ti birkáim, legelőm birkái emberek vagytok [Adam] (Ezekiel 34:31). Csak ti vagytok emberek [Adam]."

"Egy zsidó pap állt a temetőben. Amikor megkérdezték, hogy miért áll ott, hiszen az nyilvánvalóan sérti a Mózesi törvényeket, azt felelte, hogy ez megengedett dolog, mivel a törvény csak azt tiltja, hogy a zsidók emberi [Adami] sírokkal ne kerüljenek kapcsolatba és ő egy gój temetőben áll."

Mivel a Bibliai bizonyíték szövege (Ezekiel 34:31) melyet a fenti három talmudszöveg ismétlődően idéz, valójában nem bizonyítja, hogy csak a zsidók emberek, nyilvánvaló, hogy a Talmudi bölcsek, akik a fenti képtelenségeket a gójokról beírták már gójellenes rasszisták vagy ideológusok voltak akik kétségbeesett kutatásuk során arra, hogy állításukat bizonyítsák elferdítettek egy régi bibliai szöveget hogy vakbuzgóságukat igazolják.

Berakoth 58a: R. Shila elrendete, hogy egy embert megkorbácsoljanak akinek egy egyiptomi asszonnyal volt viszonya. Az ember e kormányhoz fordult panaszával: A zsidó között van egy ember, aki a kormány engedélye nélkül ítéleteket hoz. Egy tisztviselőt küldtek az eset kivizsgálására. Az megkérdezte: Miért korbácsoltad meg azt az embert? Az ezt válaszolta: Mert annak egy döggel volt viszonya.

Azt kérdezték tőle: Van rá tanúd? Azt felelte: Van. Éliás erre ember formában lejött és tanúbizonyságot tett. Azt mondták neki: Ha ez így van, akkor a büntetés halál. Azt felelte: Mivel minket elüldöztek országunkból, nincs jogunk halálos ítéletet hozni. Tégy vele amit akarsz.

Míg az ügy vizsgálata folyt, R. Shilah felkiáltott: 'Uram, minden hatalom a Tied. [Krónikák könyve, 29:11]. Mit mondasz? Kérdezték tőle. Azt felelte: Azt mondom: Legyen a mindenható áldott aki földi királyságát a mennyeihez hasonlóvá tette és téged hatalommal ruházott fel és az igazság tisztelőjévé tett.

Azt mondták neki: Aggódsz a kormány becsületéért? Egy botot adtak neki és azt mondták neki: Te lehetsz a bíró. Amikor kiment, az az ember [a vádlott- a fordító] azt mondta neki: A mindenható csodákat tesz hazugokért?

Azt felelte: Nyomorult! Nem dög a nevük? Ez áll írva: 'Akiknek húsa dögök húsa' (Ezekiel 23:20).

Észrevette, hogy az ember meg akarta a kormány képviselőinek mondani, hogy ő dögöknek nevezte őket. Azt mondta: Ez az ember egy üldöző és a Tóra azt mondja: Ha valaki téged meg akar ölni, állj fel előbb és öld meg őt. Így a bottal agyonütötte a vádlottat. Aztán ezt mondta: Mivel itt velem csoda történt, meg fogom azt magyarázni."

Az olvasó elnézését kérjük, hogy az előző Talmudi badarságot olyan hosszan idéztük, de legjobb teljesen idézni hogy romlottsága látható legyen. Amellett hogy Éliást lehozza az égből. hogy egy gój bíróságot becsapjon, a Talmud azt tanítja, hogy a gójok valójában állatok, így Shila rabbi és Éliás egyáltalán nem hazudott. Azt is tanítja, hogyha bárki, akár egy zsidó ember leleplezi a Talmudi tanításokat gójok előtt, az halált érdemel, mert a leleplezés a gójokat feldühíti és a zsidók elnyomását okozza.

Az Ezekieli szentírásrész itteni idézete a Talmudban megtévesztő, mivel a rész nem bizonyítja, hogy a gójok állatok. Az Ezekieli részlet csák azt mondja, hogy vannak egyiptomiak, akiknek nagy nemiszervük van és erős a kipárolgásuk. Ez semmi módon nem bizonyítja vagy akár csak sugallja, hogy a biblia az említett egyiptomiakat állatoknak tekintené. Újra, a Talmud meghamisítja a Bibliát torz értelmezésével. Más Talmudrészek, amelyek Ezékiel 23:02-ra ilyen rasszista módon utalnak: Arakin 19b, Berakoth 25b, Niddah 45a, Shabbath 150a, Yebamoth 98a. Továbbá Sanhedrin 37a eredeti szövege csak a zsidó életek megmentéseről állítja, hogy az Istennek tetsző cselekedet. (Hesronot Ha-shas, Krakkó, 1894).

Mózes Maimonides: A kiirtás ügyvédje. Most a Talmud utáni kommentátort, Rambamot ( Mózes Maimonides ) fogjuk megvizsgálni. Ez a nagyrabecsült 'bölcs' azt tanította, hogy a keresztényeket el kell pusztítani. A judaizmusban neki igen nagy tisztelet jár:

"Mózes Maimonidest a zsidó történelem legnagyobb titkosítójának és filozófusának tartják. Gyakran gyengéden Rambamnak nevezik neve kezdőbetűi után: Rabenu Moshe Ben Maimon, 'Rabbink, Mózes, Maimon fia'." Maimonides alapelvei, szerkesztette Aryeh Kaplan, Union of Orthodox Jewish Congregations of America, 3. oldal.

Ezt tanította Maimonides ( Rambam) az emberi élet megmentéséről, különösen a keresztények és gójok életének megmentéséről, vagy akár zsidókéit, akik a Talmud 'isteni sugallatának' ellent mertek állni:

"Maimonides, Misnah Tóra, (Moznaim Publishing Corporation, Brooklyn, New York, 1990, Chapter 10, angol nyelvü kiadás, 184. oldal): "Ennek megfelelően ha egy bálványimádó (gój) sodródik le a folyón vagy fuldoklik, ne segítsünk neki. Ha látjuk, hogy életveszélyben van, ne mentsük meg az életét." A Misnah Torah Feldheim kiadása 1981-ből ugyanezt állítja.

Miután Maimonides figyelmeztet arra, hogy egy zsidó kötelessége egy fuldokló vagy veszélyben levő gój nem megmentése, informál bennünket a zsidók Talmudi kötelességeiről keresztényeket illetően és olyan zsidókat illetően akik tagadják a Talmudot. Maimonides, Misnah Tóra, 184. oldal.

"Mitzvah (Vallási kötelesség) a zsidó árulók (minnim és apikorsim)-ok kiirtása és leszállításuk a rombolás gödrébe mivel nehézségeket okoznak a zsidóknak és az emberek elhajlásat okozzák Istentől, mint a Nazáreti Jézus tette tanítványaival együtt, úgymint Tzadok, Baithos és tanítványaik. Korhadjon el a gonoszok neve."

A zsidó kiadó kommentárja Maimonides megelőző fejezetéről állítja, hogy Jézus a 'min' (többesszám: minnim) -re példa.

A kommentár szintén állítja, hogy Tzadok tanítványait úgy tartják számon, mint akik tagadják a Talmud tanításait és akik az írott törvényeket helyezik előnybe (Ótestamentum).

Maimonides alapelvei szerint, 5. oldal Maimonides "12 évet töltött azzal, hogy minden határozatot és törvényt kikeressen a Talmudban és azokat 14 rendszerezett kötetbe foglalja. Ezt a munkát 1180-ban fejezte be és Misnah Tórának nevezte, a Tóra törvényrendszerének."

A Misnah Tóra egy más részében azt tanítja Maimonides, hogy a gójok nem emberek. "Csak az ember és nem a munkaeszközök tudnak tisztátlanságot átvinni... Egy gój testének árnyéka nem tartalmaz tisztátlanságot... Egy gój teste nem tud tisztátlanságot átvinni. Ha egy gój megérint, szállít vagy árnyékot vet egy holttestre, az olyan, mintha nem került volna vele kapcsolatba."

"Mihez hasonlít ez? Olyan mintha egy vadállat érintett volna meg vagy árnyékolt volna be egy holttestet. És ez nem csak a holttestek tisztátlanságára érvényes, hanem minden más tisztátlanságra. Se gójok, se munkaeszközök nem érzékenyek a tisztátalanságra." (The Code of Maimonides, 10 kötet , fordította Herbert Danby, Yale University Press, New Haven, 1954, 8-9 oldal).

Schindler listájának talmudidézete. A Talmud (A Babilóniai Talmud) Sanhedrin 37a szövege az emberi élet megmentésének a kötelességét a zsidó emberéletekre szűkíti le.

A Héber cenzori hivatalról szóló könyv, amelyet zsidók írtak, (Hesronot Ha-shas), megjegyzi, hogy néhány talmudszöveg a következő általános kitételt használja:
"Aki egy emberi életet kiolt, az olyan, mintha az egész világot összetörte volna. És aki megment egy emberi életet az olyan, mintha az egész világot mentette volna meg."
Hesronot Ha-shas kimutatja, hogy ezek nem az eredeti Talmud hiteles szavai. Más szavakkal, az előző általános előadás nem a Talmud hiteles szövege és így például ez az általánosított változat, amelyet Steven Spielberg filmjében, Schindler listájában a Talmudhoz rendelt (és amely a film mottójaként szerepelt a hirdetésekben és a plakátokon) egy rászedés és olyan propagandát csinál, amely a Talmudnak emberi mázt kölcsönöz, ami pedig valójában alapjaiban rasszista és soviniszta győlöletirodalom.

A hiteles eredeti Talmud szöveg azt állítja, hogy "Aki egyetlen Izraeli életet megmenti, az olyan, mintha az egész világot megmentette volna". (az Izraeli hangsúlyozva!). A hiteles Talmud csak a zsidó élet megmentését szentesíti.

Zsidó csalás és titkolódzás.
Az ortodox rabbik reakciója olyan dokumentációkra, amelyek a Talmud rasszizmusát és győlöletét írják le az egyszerű pimasz hazudozás, a Talmud Baba Kamma 113a -jának megfelelően, amelyik azt tanítja, hogy egy zsidó használhat hazugságokat egy gój megtévesztésére.

A Simon Wiesenthal Center, egy többmillió dolláros rabbinikai propagandaközpont megbízta Daniel Landes rabbit 1995-ben annak tagadásával, hogy a Talmud a gójokat nem tartja embereknek. "Ez teljes ostobaság" mondta ő. Mi a bizonyíték? Az ő szava természetesen.

A hazudozásnak a 'gójok megtévesztésére' régi hagyományai vannak a judaizmusban. Vegyük például a 13. századbeli Talmudvitát Párizsban Nicholas Donin, egy kereszténységhez konvertált zsidó, aki Hyam Maccoby szerint jól ismeri a Talmudot és Yehiel rabbi között. Yehielt nem fenyegette halál, testi sértés börtön vagy büntetés. Ennek ellenére pimaszul hazudozott a vita során.

Amikor Donin megkérdezte, hogy a Talmud támadja-e Jézust, Yehiel tagadta ezt. Donin, a héber tudós tudta, hogy ez nem igaz. Hyam Maccoby, a vita 20-ik századbeli zsidó kommentátora így védi meg Yehiel hazudozását:

"A kérdést föl lehet tenni, a kérdés az, hogy Yehiel tényleg azt hitte-e, hogy a Talmud Jézust nem említi, vagy ezt mint egy találékony trükköt használta kétségbeesett helyzetében. Biztosan megbocsájtható a rabbi kegyes csalása amelyben maga nem hitt azért, hogy védekezzen egy ilyen zsarnoki eljárásban amelyben két vallási kultúra állt szemben." (Judaism on Trial, 28. oldal).

Így igazolják ma azt, hogy a zsidók tagadják azt, hogy a Talmudban gyűlölködő szövegek vannak. A zsidó hazugságra használt fantáziadús szó az 'igazol' szó és úgy gondolják, hogy ez megbocsájtható, míg a zsidó könyvek vizsgálata, ha azt keresztények végzik, 'zsarnoki eljárás'-nak minősül. A zsidó támadások az Új Testamentumra természetesen nem minősülnek 'zsarnoki eljárásnak'. Csak a Talmud bírálata keresztények által 'zsarnoki eljárás' amelyre a zsidó védők válasza a hazugság.

(Ez nem minden zsidó emberre igaz. Dr. Israel Shahak a héber egyetemről egy egész könyvet írt 'Zsidó történelem, zsidó vallás', amely a zsidó vallásos írások, mint pl. a Talmud gój és keresztényellenességét bizonyítja.)

Az ADL (Anti Defamation Liga- valójában zsidó érdekvédelem- a fordító) vagy a Wiesenthal sokat hazudik és tagadja pl. azokat a tényeket, amelyeket ez az írás részben eredeti talmudszövegek alapján, részben a zsidók legnagyobb talmudszakértőjéként elismert Maimonides írásai alapján mutat meg.

1994-ben Tzvi Marx, a Jeruzsálemi Shalom Hartman intézet alkalmazott oktatási osztálynak az igazgatója figyelemre méltó módon elmondta, hogy hogyan adtak ki régebben a zsidók két szöveget: az egyik szöveg a hiteles talmudszöveg volt, amelyet a Talmudiskolák használtak a zsidó ifjúság tanítására, a másik, a cenzúrázott és javított kiadást pedig a hiszékeny gójok rendelkezésére bocsátották nyilvánosan megvásárolhatóan.

Marx rabbi azt mondja, hogy Maimonides könyvének nyilvánosan megvásárolható változatában Maimonides az mondja, hogy aki embert öl, az törvényt sért. De, Marx rabbi hangsúlyozza, hogy ez csak a cenzúrázott és javított szövegben van így, az eredeti szövegben csak az 'aki egy izraelitát megöl' verzió áll. (Tikkun: Kéthavi zsidó kritika, 1994 május-június,).

Hesronot Ha-shas, a zsidó könyv ("ezt távolították el a Talmudból" William Popper, a zsidó könyvek cenzúrája, 59. oldal) fontos ebből a szempontból. Hesronot Ha-shas-t 1989 a Sinai kiadó Tel-Avivban újra kiadta. A Hesronot Ha-shas azért különösen értékes, mert kinyomtatja mind az eredeti talmudszöveget, mind a később megváltoztatott vagy kivágott részt és a hamisított szöveget, amelyet a gójoknak mint hitelest eladnak.

Popper (59.o) azt mondja, hogy nem mindig cenzúráztak hosszú részeket, sokszor csak egyes szavakat hagytak ki... Gyakran ezekben az esetekben más változtatási módszert alkalmaztak mint az elhagyást és belevevést. Például az angol Soncino változat fordítói a héber gój szót különféleképpen fordítják mint pl. 'pogány, Cuthean, egyiptomi, bálványimádó', stb. de valójában ezek mögött mind a gój szó húzódik meg. A Talmud Soncino kiadásának 5. lábjegyzetében áll: 'Cuthean (Szamaritciai) itt az eredeti gój helyett van betéve'.

A farizeusok alapvető félreinformálási gyakorlata az az, hogy tagadják a rasszista Tamudrészek létezését amelyeket mi idéztünk azt állítva, hogy ezek 'antiszemita kitalációk'.

1994-ben a 80 éves dowageri hölgyet, Jane Birdwoodot őrizetbe vettek és elítéltek egy angliai törvényszéken, mert egy röpiratot terjesztett, 'A legrégebbi gyűlölet' címmel, amelyben azt a valóságnak megfelelő állítás volt, hogy a Talmud tartalmaz gój és keresztényellenes részeket. A gondolatbűnözési perben. amelyről az US médiák nem számoltak be, a vád tanúja egy rabbi volt. A rabbi folyamatosan tagadta, hogy a Talmudban gój és keresztényellenes részek vannak, és a rabbi 'presztizse' miatt az idős hölgyet 3 hónapi börtönre és 1000 dollár büntetésre ítélték.

Dr. Israel Shahak művében, Zsidó történelem, zsidó vallás' és Bernard Pick 'Jézus a Talmudban' 57 -es 105-16 oldal), mindketten alátámasztották a gyűlöletet és a rasszizmust, ami a Talmudban található. Azok a zsidók, akik tagadják a tényleges Talmudi tartalmat, azok hazudnak.

'Zsidó-keresztény' válasz a Talmudra.
Sem a modern pápák sem a protestánsok modern vezetői sem bizonygatták, hogy a Judaizmus rabbijai tagadják a Talmudban levő rasszizmust és a gyilkos gyűlöletet a gójok és keresztények iránt. Ellenkezőleg, a keresztények vezetői arra buzdították a keresztényeket, hogy becsüljék meg és támogassák a Talmud követőit. Emiatt világosnak kéne lenni, hogy ezek a katolikus és protestáns vezetők Jézus Krisztus legrosszabb árulói a földön ma. (Máté 23:13-15, I. Thess 2:14-16; Titus 1:14; Lukács 3:8-9; Rev. 3:9).

A nemzsidók 'szemét'
Továbbá nemcsak a keresztényeket, de minden faj nem-zsidóit is szemétként tartják számon a Talmud tanítói, mint pl. a Habad-Lubavitch alapítója Shneur Zalman rabbi. Ezt a zsidó újság, a New Republic vizsgálta meg: ".. van valami erőteljes irónia Habad újmessiási általánosságaiban, az ő küldetésében a gójokhoz. De a legkellemetlenebb ezek közül ahogy Habad nyílt sőt rasszista módon megveti a gójokat."

"...Középkori zsidó teológusok, hogy a legfontosabbakat említsük, a 12. századi Spanyolországban élt költő és filozófus, Judah Ha-Levi és a legendás Judah Loewe a 16. századbeli Prágában, a zsidó kiválóságot fajilag akarták meghatározni és nem lelkileg. Ezt a látásmódot, amely szerint valami veleszületetten felsőbbrendű a zsidókban, a legszélsőségesebb formájában Shneur Zalman Lyadyból rehabilitálta. A Lubavitcher Hasidism alapítója azt tanította, hogy a zsidók és gójok lelkének a lényege különböző, hogy csak a zsidó lelkében van az isteni életerő. "

"A gójokról Zalman azt mondta: A gójok lelke teljesen más és alacsonyabbrendű. Teljesen gonoszak mindenféle megváltható tulajdonság híján.". Következésképpen Shneur Zalman rabbi tanításainak a gójokra vonatkozó része változatlanul bántó. Anyagi javaik szemétből származnak. Valójában saját maguk is szemétből származnak, ezért is vannak többen mint a zsidók, mert a pelyva mennyisége mindig nagyobb mint a magé. Minden zsidó születésétől fogva jó, minden keresztény születésétől fogva rossz."

"Továbbá a gójoknak az a jellemzése, hogy alapvetően rosszak, mind lelkileg mind biológiailag alacsonyabbrendűek a zsidóknál, semmi módon nem lett felülvizsgálva Habad későbbi írásaiban." -The New Republic, 1992 május 4,.valamint Roman A. Foxbrunner, Habad: The Hasidism of Shneur Zalman of Lyady (Northvale, New Jersey, Jason Aronson, Inc., 1993) 108-109 oldal.

Az USA kormánya megalapítja a Talmudi bíróságokat. Reagan, Bush és Clinton kormánya, az oktatás megszépítő álneve alatt (pl. House Joint Resolution 173 and Public Law 102-14) megvetette az olyan igazságszolgáltatási rendszer alapját, amely Shneur Zalman Habadi követőjének, Rabbi Menachem Mendel Schneersonnak az elvein alapul. Ezek a törvényszékek állítólag Noé törvények alapján hívják össze, (A bálványimádás eltiltása Noé szerződése alapján). Noé törvényeinek Talmudi értelmezése alapján Jézus imádása tilos, mivel az bálványimádást jelentene. (Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend, p. 148), minden gój az USA-ban 'gertoshav' állapotban lenne (resident alien = ott lakó külföldi).

Az amerikai adófizetők anyagilag támogatják az ún. "U.S. Holocaust Múzeumot " Washington, D.C.-ban. Ez egy másik jele az új államvallás fokozatos terjedésének. ebben a "Holocaust Múzeum "- ban semmiféle nyoma nincs a zsidó kommunisták által 1917 után folyamatosan elkövetett holokausztról keresztények ellen Oroszországban és Keleteurópában. A múzeum kizárólag a 'zsidó szenvedésre' összpontosít. A cionista zsidók arabok ellen elkövetett holokausztja Libanonban és Palesztínában 1948 óta nincs bemutatva a 'Holocaust Múzeum'-ban, amely inkább mint egy zsinagóga működik mint egy objektív történelmi információs gyűjtemény.

A zsidó törvény értelmében a keresztényeket ki kell végezni. Izraeli tóratudósok a következőképpen döntöttek:
"A tóra tartalmazza hogy a Jövendő Világban minden népnek helye lesz. De nem minden vallásos gój érdemli meg az örök életet erkölcsileg, ha vallásukat tekintjük. Amíg a keresztények általában elfogadják a héber bibliát mint Isten igazát , sokan közülük (azok, akik Jézus ún. isteni voltát elismerik), azok bálványimádók a Tóra szerint, halállal büntetendőek és biztosan nem fogják az új világot élvezni.(" Izraeli Mechon-Mamre weboldal, 1999 augusztus 7, Hayyim Vital St., Jerusalem, az elfoglalt Palesztína. ("Mechon Mamre: tóratudósok egy kis csoportja Izraelben...").

[Megjegyzés: mi megőriztük és kinyomtattuk az Izraeli Mechon-Mamre Tóratudósok allítását, ahogy azt a http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/gentiles.htm web oldal tartalmazta 1999 augusztus 7-én, arra az esetre, hogyha a tartalmát megváltoztatnák és később tagadnák hogy a fenti állítás ott létezett.]

Zsidó babonák.
Nem véletlen, hogy a Talmud elismert kiadása a babilóniai Talmud. Ahogy a keresztények, akiket júdaizáló papjaik és pápáik félrevezetnek, mind nagyobb számban olvassák el zsidó rabbik írásait azért, hogy 'tisztán' értsék meg az Ótestamentumot, tudatlanul néznek a titkos műbe. A judaizmus a farizeusok vallása és Bablioni apai öröksége, amelyből a zsidóság Talmudi és a Kabbalisztikai hagyományai származnak. Az ortodox zsidóság másik szent könyve a Kabbala tele van csillagászati tanításokkal, jövendőmondással, gemátriával, szellemidézéssel és démontannal. Ennek a könyvnek a címlapja egy ortodox zsidót ábrázol, aki éppen bűneit adja át egy csirkének, amelyet a feje fölött forgat.Ez egy káros babona.

Az izraeli dávidcsillag valójában nem csillag, hanem egy titkos hatágú test, a 'férfi yantrája', amelyet a 14 századbeli Csehországban társítottak a kazárokkal. (A helytelen nevű Izrael államot 1948-ban alapítottak a zsidó kommunisták és az ateista cionisták szövetségében, a döntő ENSZ elismerést a szovjet diktátor, Joseph Sztálin adta.

A keresztényeknek kinyithatja a szemét, ha egy Hasid zsidó területet Purim idején meglátogatnak és megfigyelik a groteszk Halloweenszerű ugrándozást. Noha Purim ünnepe Eszter könyvén alapul mint alapművön, a zsidók a gyakorlatban úgy ünneplik Purim ünnepét mint egy tivornyát.

Ortodox rabbik átkozódnak, varázslóknak képzelik magukat, azt hiszik, hogy hatalmuk nagyobb Istennél, miután Sefer Yezriah-ot , (egy Kabbalisztikus csodák könyvét) tanulmányozták. Keresztény emberek Babilóniai pogánysággal üzérkednek, ha a judaizmus rabbijaira hallgatnak.